01 Brána do historického centra Bratislavy

Perfektná lokalita

Kollárovo námestie prirodzene spája mestské diaľnice a hlavné ťahy zo všetkých mestských okresov. Ročne sa týmto priestorom pohybuje takmer 1,2 milióna návštevníkov, či už za nákupmi, kultúrou, vzdelaním, turistikou alebo za verejnými a súkromnými službami. V priemere v tejto lokalite hľadá parkovanie takmer 300 motorových vozidiel čo je jeden z dôvodov, pre ktorý Hlavné mesto SR Bratislava iniciovalo projekt podzemnej garáže.

Realizáciou tohto projektu pomôžeme nielen skrášliť a revitalizovať Kollárovo námestie a umožniť transformáciu lokality do centrálnej pešej zóny, ale aj pomôžeme Obchodnej ulici konkurovať nákupným centrám a prinavrátiť jej postavenie, ktoré jej historicky právom patrí.

 • 265 parkovacích miest

 • Nabíjacie stanice

 • Ekologické riešenia

 • Prispôsobené pre rodiny a ZŤP

Pozrite si služby, ktoré pre Vás pripravujeme

Plán služieb
02 Historické centrum

Obnovená brána do centra

Územie Kollárovho námestia, Obchodnej ulice a okolia bolo vždy prirodzenou bránou do historického centra Bratislavy. Pre výstavbu obchodných centier s bezproblémovým prístupom a parkovaním však postupne strácala konkurencieschopnosť a začala postupne degradovať, čo sa prejavilo tak na cenách nehnuteľností a nájmov, ale aj na kvalite lokálnych prevádzok a celkovej atraktivite územia.

Zrušením posledného parkoviska v lokalite zároveň došlo ku kritickému nedostatku parkovania pre viac ako milión ročných návštevníkov tejto lokality, vrátane návštevníkov Divadla Nová Scéna, Slovenskej Technickej Univerzity a ústredných orgánov štátnej správy v dosahu

Projekt podzemného parkovacieho domu pomôže nielen rezidentom, komunitám, kultúre, a vzdelávaniu, ale aj obchodu a službám v tejto lokalite rásť a zároveň konkurovať obchodným centrám, ktoré prosperujú práve vďaka bezproblémovému prístupu a parkovaniu.

 • Obnovená zeleň

 • Nový mobiliár

 • Kvalitnejšie osvetlenie

 • Verejné toalety

 • CCTV dohľad

 • Stojany na bicykle a kolobežky

 • Infraštruktúra pre verejné a komunitné podujatia

V súčinnosti s Magistrátom Hlavného Mesta SR Bratislavy sa zároveň pracuje na premene Kollárovho námestia a ulíc v okolí na pešiu zónu, čím táto lokalita nadobudne exkluzívny charakter, ktorý jej právom patrí.

Z tohto dôvodu je súčasťou projektu aj celková revitalizácia Kollárovho námestia, kde vznikne nový a plnohodnotný priestor pre oddych, komunitné a mestské aktivity a to so všetkým čo k tomu patrí – okrem iného obnovenou zeleňou, mobiliárom, osvetlením, verejnými WC, bezpečnostným dohľadom a stojanmi pre bicykle a kolobežky.

Projekt podzemného parkovacieho domu dodá tomuto územiu nielen toľko očakávané parkovacie kapacity, ale zároveň zásadne pomôže celkovej transformácií lokality a jej ďalšej prosperite.

Parkovacie miesta
03 Zdroj sme.sk

Čo je najväčší
problém Bratislavy?

Zaujíma Vás táto možnosť alebo sa zaujímate o nájom miesta či iné služby?

Áno, chcem vás kontaktovať
Právoplatné stavebné povolenie