01 B2B služby

B2B služby

 • Validačný terminál pre zákazníkov prevádzok

  Možnosť pre B2B partnerov poskytovať zľavy na parkovanie pre svojich zákazníkov.

 • Reklama v priestoroch garáže

  Statická alebo digitálna reklama v priestoroch garáže, na parkovacích lístkoch, alebo v rámci online komunikačných kanálov.

 • Eventy v priestoroch garáže

  Príležitosť využiť špecifickú atmosféru prevádzkového priestoru na marketingové či iné eventy (v závislosti od dostupnosti).

 • Poskytnutie zázemia pre eventy na námestí

  Príležitosť na využitie možností objektu (elektrická energia, toalety, parkovani) na podporu podujatí na Kollárovom námestí.

 • Centrálny informačný hub

  Možnosť využitia výsledkov dátových agregačných služieb prevádzkovateľa na optimalizáciu vlastnej činnosti (prevádzka, marketing a pod.)

*Konečný rozsah a spôsob poskytovania služieb bude podliehať konečnej podobe projektu v závislosti od príslušných povolení a zmluvných vzťahov s príslušnými partnermi

Zaujíma Vás táto možnosť alebo sa zaujímate o nájom miesta či iné služby?

Áno, chcem vás kontaktovať
Právoplatné stavebné povolenie